fredag 4 mars 2011

"The Interpreter"

Igår kväll såg jag igen filmen ”The Interpreter” med Nicole Kidman och Sean Penn från 2005. Förutom att det är en oerhört bra och spännande film så blir jag påmind och imponerad av hur viktigt arbete tolkar gör. Eller är det bara jag som noterar det på grund av alla mina år i tolk- och översättningsbranschen? Vissa repliker är annars klockrena och understryker verkligen vikten av att vi har tillgång till professionella tolkar. Speciellt tänker jag på scenen där Sylvia (Nicole Kidman) förklarar skillnaden att tolka ”gone” som död eller försvunnen, se klippet här (eller samma scen dubbad till spanska - se tidigare blogginlägg).

Nyligen läste jag i Språktidningen att internationella konferenser ropar efter tolkar - speciellt sådana som kan tolka till svenska och att man därför startar en ny utbildning i konferenstolkning vid Stockholms universitet. Tolk- och översättarinstitutet, som håller i kursen, har som mål att få fram tolkar som i första hand kan arbeta för Europeiska unionen. 

Det är goda nyheter! Men, inom EU har det under en tid synts en trend att behovet av tolkar till nordiska språk minskar. Och detta till följd av att våra politiker envisas med att prata och debattera på engelska. Inte minst framkom detta vid en EU-konferens i Stockholm 2009 som jag tidigare skrivit om under min tid hos Common Sense Advisory (läs blogginlägget här: Global Watchtower).

Men det är en viktig fråga som tål att tas fram i ljuset igen.

Att som politiker framföra sitt inlägg på svenska, som sedan tolkas av kompetenta språkspecialister från svenska till övriga 23 officiella EU-språk, ger de absolut bästa förutsättningarna för Sverige att få fram det man vill ha sagt. Allt som oftast pratar man istället engelska (eller svengelska) som tolkarna, efter bästa förmåga, får överföra till övriga EU-språk. Här finns klara risker för felanalyser och missförstånd och inte minst ett svek mot vikten av det egna inhemska språket och dess vidare utveckling. För att undvika att de nordiska språken urvattnas på betydande politisk terminologi och att kunskapsnivåerna hos våra professionella EU-tolkar minskar, måste politikerna ta sitt ansvar och adressera parlamentet på sitt modersmål. Inte minst är detta viktigt med hänsyn till hur vi blir uppfattade internationellt och vår förmåga att uttrycka oss på ett nyanserat sätt. Det är något man endast behärskar till fullo – på sitt eget modersmål.

Jag hoppas att trenden har vänt och att behovet av konferenstolkar ökar. Och kanske kan vi också se att det ökade behovet inte bara kommer från svenska myndigheter och EU utan också från kommersiellt håll för affärsuppgörelser och internationella branschkonferenser.

Om du har missat den mer skämtsamma framställningen av hur arbetet som tolk kan gå till vill jag varmt rekommendera den underbara sketchen: The Interpreter – Mycket nöje :)!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar