torsdag 31 mars 2011

Norden i topp

I morse läste jag den första upplagan av EF English Proficiency Index - det första världsomfattande indexet som rangordnar länder efter deras kunskaper i engelska. Det var en intressant läsning även om den inte bjöd på några jättestora överraskningar. EF har för avsikt att komma med uppdaterade rapporter för att utvärdera förändringen av engelskakunskaperna under de kommande åren vilket är jättebra, speciellt med tanke på larmrapporter från Sverige om minskat intresse för att lära sig språk i skolan.

Rapporten visar att kunskaperna i engelska
är högst i Europa. Alla de länder som rankades ha mycket hög kompetens, och alla utom ett av de länder som rankades ha hög kompetens finns där. Trenden gäller dock inte alla europeiska länder: Spanien, Italien och Turkiet sticker ut som undantagen jämfört med övriga Europa.
Goda språkkunskaper korrelerar enligt EF med utbildningsnivå och styrkan i exportindustrin.

Sticker ut åt andra hållet gör - inte helt överraskande - Norden! Norge toppar listan som det land som har allra högst engelskakunskaper i världen.
Tätt efter Norge hittar vi Nederländerna, Danmark, Sverige och Finland. Dessa fem var de enda länderna där vuxna har rankats ha mycket hög kompetens i engelska. Enligt rapporten har de fem bästa länderna gemensamt att alla är små och välmående länder vars nationella språk inte är särskilt vanliga runt om i världen.

Asien har många olika kunskapsnivåer, från höga i Malaysia till mycket låga i Vietnam och Indonesien. De rikare asiatiska länderna tenderar att ha högre kunskapsnivåer, vilken kan förväntas av deras högre skolgång och större investeringar i privatundervisning i engelska.

Latinamerika har absolut lägst kunskaper i engelska av alla regioner. Bara Mexiko och Argentina rankas ligga ovanför låg kompetens. Detta beror enligt rapporten på flera bidragande orsaker bland annat historiskt svagare inskrivningsnivåer i skolor, mer politisk oro och generellt låga nivåer av de offentliga investeringarna i utbildning.


Indexet bygger på ett omfattande forskningsmaterial, där mer än två miljoner människor från 44 länder och regioner deltog i gratis online språktest under 2007 - 2009.

Att Norden ligger i topp är ingen större överraskning och naturligtvis beror detta på att språken är små och att vi också startar tidigt med engelska som andraspråk i skolan. Men,
jag vill också betona en annan gemensam nämnare för de fem främsta länderna på EFs lista....

I alla fem länderna visas engelskspråkiga TV-program och filmer i allmänhet i originalversionerna, på engelska, med undertexter! Dubbning förekommer i princip inte för produktioner ämnade för en vuxen publik (se tidigare blogginlägg: Undertextning vs. Dubbning).


Ladda ner EF's studie här:
EF EPI 2011 Report


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar