onsdag 9 mars 2011

Unga i Norden har allt svårare att förstå varandras språk

Denna rubrik fångad mitt språköga och med stort intresse läser jag vidare att Nordiska Ministerrådet utlyser en tävling som ska främja framtagandet av produkter i satsningen på att styrka barn och ungas förståelse av danska, norska och svenska i samtliga nordiska länder. Prissumman ligger på 500 000 danska kronor och ska delas ut till en eller två vinnare.

För oss nordbor är det otroligt berikande att ha tillgång till ytterligare två språk genom vårt modersmål, speciellt med hänsyn till den lilla populationen i våra egna respektive länder. Med en ganska liten anstränging kan vi skaffa oss en god förståelse för det skrivna och talade språken hos våra grannar. Visst, det finns falska vänner i språken och flera fallgropar man kan trilla ner i. Jag minns själv min första fadäs när jag var projektledare på ett översättningsföreatg och jag från vår norska översättare fick beskedet att "jeg mangler tekster fra kapittel 3". Detta besked lugnade mig inför den viktiga slutleveransen vi hade ett par timmar senare eftersom jag i min ovisshet kopplade ordet "mangler" till att behandla, stryka, bearbeta (dvs jag trodde att han var i full färd med det avslutande kapitlet) och det var först flera timmar senare, när jag får översättaren på tråden skrikandes "send me page 32-37!" som jag insåg att ordet hade en annan helt annan betydelse.

Det finns förstås också kulturella skillnader mellan våra länder som inte ens språkförståelse kan överbrygga. Om detta har bland annat Kim Hall skrivit i sin bok Skandigration – Så får vi samarbetet att fungera. Boken förklarar bland annat varför det blir missförstånd i kommunikationen mellan våra gränsbröder och systrar. Kim Hall är gästföreläsare på SFÖs årliga konferens den 6-8 maj och jag ser fram emot hennes presentation.

Jag välkomnar Nordiska Ministerrådets initiativ och hoppas att det kommer fram massor av kloka idéer som kan förvaltas för att gynna språkförståelsen hos unga.

Är du intresserad av att ansöka? Anmälningstiden går ut den 15 juni!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar