måndag 30 maj 2011

Google Translate API

I fredags nåddes översättningsbranschen av informationen att Google Translate API kommer att sluta utvecklas och stängas ner per sista december 2011. Jag läste det första inlägget på GTS Blog, av Dave Grunwald, men informationen spreds sedan snabbt via Twitter och andra bloggar.


Vad innebär detta? Ja, en sak är i alla fall säker - Google Translate kommer inte att försvinna! Det Google slutar att utveckla är API-funktionen som gör det möjligt för
utvecklare att integrera funktionaliteter i sina egna applikationer.
Översättningsverktyg som SDL Trados, Wordfast och Déjà Vu erbjuder via Google Translate API möjligheten att få översättningsförslag från Google Translate som komplement till de översättningsenheter som finns i översättningsminnet.

När Google drar tillbaka Google Translate API kommer "Translation Provider-plug in" för Google inte längre att fungera i SDL Trados Studio. SDL har dock fortfarande
koppling till två andra maskinöversättningsprogram som erbjuds gratis och dessutom finns länken mellan SDL och Systran redan på plats och flera andra är under utveckling. Allt är inte gratis dock - och kanske kommer även Google tillbaka med en ny avgiftsbelagd modell som SDL, Wordfast och andra leverantörer kan erbjuda.

Maskinöversättning är här för att stanna och är redan en etablerad tjänst inom branschen. Jag tror att Googles beslut definitivt kommer att öka efterfrågan, och därmed också priset, för etablerade maskinöversättningsprogram som Asia Online och Systran. Och det ställer till problem för översättningsföretag som har baserat sina maskinöversättningstjänster på Googles API, samtidigt som det förstås gynnar de som har valt en annan lösning.

Men vi ska inte lägga för stor vikt vid Google Translate för professionellt användande, Google Translate är inte ett väl tränat maskinöversättningsprogram och kan inte jämföras med sådana heller.

För att ge lite perspektiv på nyheten: En professionell översättare behöver inte Google Translate för att utföra sitt arbete, det är endast en liten funktionalitet bland många andra, och det är inte ens säkert att den blir saknad. Men, Google har ett starkt inflytande och för de leverantörer som utvecklar applikationer som är beroende av Google till 100% är detta ett hårt slag. Bland de återfinner vi flera trevliga "bra-att-ha-appar" för översättning som nu hotas att försvinna.

Alla vi andra "vanliga" kan lugnt fortsätta att använda Google Translate för det som det är bäst för. Att få en snabböversättning av information som är skriven på ett språk som vi inte själva behärskar.... vilket är tur för mig :)måndag 23 maj 2011

Motivation och Inspiration

Jag pratar mycket om motivation och inspiration i mina föreläsningar och med mina kunder. Därför behöver jag fylla på med samma vara med jämna mellanrum så att inte min egen energi sinar. Jag bestämde mig därför, med kort varsel, för att åka till Stockholm och delta i Mercuri Sales Lab 2011.

Det var av en ren slump som jag noterade att eventet skulle äga rum via en roll-up vid entrén till konferensavdelning på Clarion Sign där ELIA Networking Days hölls för drygt en vecka sedan. "Årets viktigaste Säljevent" stod det och ingen mindre än Daniel Pink skulle vara konferensens huvudtalare. Daniel Pink är en av mina förebilder i frågor kring motivation, attityd och drivkraft och jag har också hänvisat till honom i mina föreläsningar. Han är författaren och föreläsaren som menar att ekonomiska bonusar hör historien till. Att i vårt moderna samhälle är meningsfullhet och känslan av att bidra till något större, den starkaste drivkraften - inte pengar!

Daniel säger att företag gör fel när de försöker skapa inspiration bland medarbetarna genom att lova dem mer pengar. Detta fungerade hyggligt bra i industrisamhället där man, i viss mån, kunde höja kvalitet och produktivitet genom att lova belöningar för ett monotont tempoarbete. Men nu, när huvuddelen av arbetsstyrkan är kunskapsarbetare som ägnar sin tid åt kreativt arbete är det annorlunda. Människors motivation kommer alltmer inifrån och att erbjuda pengar kan förvånande nog ge minskad motivation.

Föreläsningen i Stockholm inleddes med brandlarm - alla måste omedelbart lämna byggnaden (mer än 700 personer), och det var nog ganska många som trodde att detta var del av showen, men så var det inte. Väl inne i salen igen så trollband Daniel Pink oss alla från första stund och 2 timmar försvann i ett nafs. Jag gjorde ett tappert försök att twittra de första 10 minuterna men gav snabbt upp och lät mig istället uppslukas av den energi som flödade i rummet. Eftersom jag är helt enig i Daniels principer fann jag mig själv mest nicka och le igenkännande åt alla hans mycket talande exempel om att "piska och morot" inte alltid fungerar lika bra i praktiken som i teorin.

När föreläsningen var slut klev jag ur min egen komfortabla zon och gick faktiskt fram till Daniel och introducerade mig. Han tog emot mitt visitkort och utbrast "Oh, so you are the tweeterer" vilket blev inledningen till ett personligt och trevligt samtal, som gärna hade fått vara mycket, mycket längre.

Med min signerade bok "Drivkraft" under armen klev jag leende ut i en ny ljum och ljus sommarkväll - fylld av energi, inspiration och motivation, redo att anta nästa stora utmaning!

lördag 14 maj 2011

Konsten att förvandla statistik till säljargument

Efter en rad med konferenser under våren för såväl översättare, översättningsföretag och köpare av översättningstjänster tycker jag mig se att de gemensamma frågorna handlar om oro för sjunkande priser och en osäkerhet inför att nya teknologier ytterligare ska ge effektiviseringar = ännu lägre priser, mindre efterfrågan och minskade volymer. Min övertygelse är att det finns ett aldrig sinande behov av översättning och alla studier pekar på att det bara är en bråkdel av all den information som produceras som faktiskt blir översatt.

Vi har ett tydligt samband mellan internationell handel och översättning, både vid export och import. Likaså finns ett samband mellan integration och översättning/tolkning. Översättning blir den överbryggande faktorn som gör att fler konsumenter lär sig att köpa, använda och underhålla sina produkter eller för personer med utländsk härkomst att snabbare etablera sig i sitt nya hemland.

Internationella företag som översätter och lokaliserar sina produkter och tjänster tenderar att få en snabbare tillväxt. Länder som erbjuder tolkning och skriven översättning vid immigration får bättre integration. Människor som kommunicerar på sitt modersmål når bättre fram med sitt budskap.

För att skapa en efterfrågan av språktjänster som översättning, lokalisering, tolkning och språkinlärning så måste vi veta vad som genererar behovet. Vi måste ha en positiv inställning till utveckling av produkter och tjänster som genererar intäkter till den egna branschen. Vi måste uppmana våra politiker att fortsätta stöda språkstöd för våra invandrare och att de ska undvika att använda engelska i internationella debatter där tolktjänster erbjuds.

För att kunna sälja, till en ofta ganska oinformerad (eller rent av ointresserad) kundkrets, måste vi också kunna argumentera för den. Och det är här som statistik och siffror kommer in....

På ELIA Networking Days i Stockholm, 13-14 maj, presenterade Ingel Bel Habib, fil doktor och frilansande forskare, resultatet av sin rapport att flerspråkighet ger exportfördelar. Rapporten är inte ny, den publicerades första gången i juli 2010, men Ingela har nyligen låtit översätta den till engelska för att nå ut till en bredare publik.

Det hon har lyckats visa är att flerspråkighet och ekonomisk konkurrenskraft är nära knutna till varandra. Studien visar att svenska SMF-företag endast använder sig av 3 marknadsspråk, främst engelska. Tyska SMF använder sig av flest marknadsspråk, upp till 12 stycken, medan franska SMF använder omkring 8 språk. Här kan vi tala om en svensk kompetensparadox. Trots att Sverige har en högre andel flerspråkiga i befolkningen än Tyskland och Frankrike använder sig svenska SMF av ett litet antal marknadsspråk, vilket begränsar exportgeografin till Europa, främst Norden. Färre marknadsspråk gör således Sveriges export mer sårbar och hämmar exportutvecklingen.

En annan slutsats från studien, tvärtemot vad många tror, är att engelska INTE räcker i affärsförbindelser. I själva verket var andelen företag som deklarerar att de har gått miste om exportkontrakt på grund av en språkbarriär betydligt högre i Sverige (20%) än i Danmark (4%), Tyskland (8%) och Frankrike (13%).

Kanske var inte detta den mest briljerande presentationen på konferensen, och det ställdes en del kritiska motfrågor om trovärdigheten i rapporten. Men kom ihåg att siffror är bara siffror, i alla fall så länge som man inte kan förvandla dem till något mer gripbart.

Argumenten som du kan skapa utifrån den data som finns i Ingelas rapport är dock slående - tänk att kunna gå in hos en kund och säga: Är du medveten om att 20% av svenska företag uppger att de förlorat exportkontrakt på grund av språkbarriärer - vill du ha hjälp att undvika det? Antagligen ett mycket mer intressant sätt att starta en affärsdiskussion än att fråga: Behöver ni översättning?

Ta chansen och använd all data och statistik som finns tillgänglig och skapa en egen historia - krydda med lite känslor - så är jag säker på att konversationen lyfts till ett mer intressant plan.

måndag 9 maj 2011

SFÖ-konferens 2011

2011 års SFÖ-konferens på Hilton i Malmö är över. Jag reste framförallt dit med stora förhoppningar på nätverkandet eftersom jag tyckte att innehållet i konferensprogram såg ut att vara "tunt", i alla fall för mig som inte är frilansöversättare, men också för att prata om Översättare Utan Gränser.

Konferensen inleddes av ordförande Nadja Chekhov som pratade om årets tema "Översättaren i tiden" - ett tema som verkligen gick som en tydlig tråd genom hela konferensen.

Under första dagen låg ett stort fokus på Skandinavien med föreläsningar om skandinaviska missförstånd ur affärsperspektiv och de språkliga fällorna mellan svenska och danska. Man kunde också lära sig mer om de olika översättarutbildningarna som erbjuds i Sverige och Danmark.

Min största behållning blev Kim Halls presentation "Skandinaviska missförstånd" med innehåll från hennes livserfarenheter och boken "Skandigration" som Kim är medförfattare till. Föredraget innehöll förvisso inte så många nyheter men det framfördes på ett professionellt och trevligt sätt och det bekräftade mina egna erfarenheter om hur olika det är att göra affärer och driva företag i Sverige, Norge respektive Danmark. Visste du till exempel att när svenskar blir kallade "osvenska" - och känner sig stolta över det - tar norrmän och danskar detsamma om dem som en förolämpning.

Jag valde att avsluta den första dagen med att lyssna på en föreläsning om sociala medier av Kristin Heinonen från webbyrån Good Old. Kristin berättade på ett föredömligt enkelt sätt om Twitter, Facebook, LinkedIn, Bloogar och andra sociala medier och fördelarna med att införa dessa i sin marknadsföring. Personligen hoppas jag att ett av resultaten blir att vi har fler "twittrare" på nästa års konferens och att även SFÖ som organisation blir mer synlig i framtidens medier.

Fredagen avslutades med en guidad tur med buss genom Malmö, middag och underhållning. Deltagarna fick under bussturen rolig och intressant information om Malmö och stadens utveckling i tiden, och efter det erbjöds vi en fantastiskt vacker vy över Öresundsbron från Luftkastellet där buffén och underhållningen senare serverades.

På lördagen kunde man bland annat delta i en CAT-workshop med parallella 20-minuters pass med demonstrationer av Déjà Vu (Atril), memoQ (Kilgray), SDL Studio 2009 (SDL), Transit (STAR), Translation Workspace (Lionbridge) och Wordfast. Tyvärr var lokalen inte anpassad för ändamålet och flera deltagare klagade på att det var svårt att följa med i demonstrationerna. Förvånansvärt många kommenterade också att man föredragit demonstrationerna på svenska för en enklare förståelse och inlärning. Intresset var olika stort för de olika programmen med en klar fördel för memoQ, SDL Studio och Wordfast.

Under årsmötet - som jag numera deltar i efter att ha blivit associerad medlem - debatterades framförallt två frågor: om SFÖ ska eller inte ska vara med i FIT (frågan remitterades) och om föreningen ska utesluta företagsmedlemmar (vilket snabbt beslutades med stor majoritet att man inte kommer att göra). Jag har inte rösträtt men tycker att det senare beslutet var bra - även om jag anser att det borde finnas två separata forum för översättare och översättningsföretag då många av frågorna och problemen som bör belysas gör dessa två grupper till motparter. Inte vill man t ex diskutera prissättningsmodeller i samma rum som sina kunder?

Under lördagens eftermiddag kom vi tillbaka till temat tid och fick bland annat lyssna på Bodil Jönsson som bjöd på en inspirerande och rolig föreläsning. Egentligen tyckte jag just då inte att presentationen hängde ihop riktigt - men jag insåg på vägen hem i bilen, dagen efter, att väldigt mycket av det Bodil sagt hade gjort intryck på mig. Under eftermiddagen lyssnade jag också på hur man säljer sig själv på 30 sekunder, om EGO-tal (elevator speech), och avslutningsvis en intressant och praktisk presentation av Liisa Leppänen från SKTL om ett annat sätt för frilansaren att basera sin prissättning: För att kunna ta reda på hur mycket du ska debitera per ord - måste du veta hur mycket du spenderar (privat och i företaget). Det blev en oerhört tydlig visualisering om den stora skillnaden i månadslön om du debiterar 90 öre per ord istället för 70 öre. Jag hoppas att det var många leverantörsansvariga från översättningsbyråerna på plats i rummet.

Under söndagen hade konferensgruppen varit generös och givit 10 minuter för mig att prata om Översättare utan Gränser. Tyvärr var det bara ett 30-tal personer som tog sig tid att lyssna till det under kaffepausen, men jag hoppas att övriga deltagare läser informationen som alla fick i konferensväskan.

Som alltid på konferenser är det personliga möten som för mig är den största behållningen. Årets SFÖ-konferens var inget undantag - tvärtom - även om jag fick mer ut av programmet än jag från början hade trott. Kulmen för mig bestod i ett mycket inspirerande, underhållande och trevligt samtal under middagen och jag hoppas att snart avslöja vad våra livliga diskussioner förhoppningsvis resulterar i.....

Nu tar jag ny sats och fortsätter med förberedelserna för ELIA Networking Days i Stockholm - vi ses där!