lördag 14 maj 2011

Konsten att förvandla statistik till säljargument

Efter en rad med konferenser under våren för såväl översättare, översättningsföretag och köpare av översättningstjänster tycker jag mig se att de gemensamma frågorna handlar om oro för sjunkande priser och en osäkerhet inför att nya teknologier ytterligare ska ge effektiviseringar = ännu lägre priser, mindre efterfrågan och minskade volymer. Min övertygelse är att det finns ett aldrig sinande behov av översättning och alla studier pekar på att det bara är en bråkdel av all den information som produceras som faktiskt blir översatt.

Vi har ett tydligt samband mellan internationell handel och översättning, både vid export och import. Likaså finns ett samband mellan integration och översättning/tolkning. Översättning blir den överbryggande faktorn som gör att fler konsumenter lär sig att köpa, använda och underhålla sina produkter eller för personer med utländsk härkomst att snabbare etablera sig i sitt nya hemland.

Internationella företag som översätter och lokaliserar sina produkter och tjänster tenderar att få en snabbare tillväxt. Länder som erbjuder tolkning och skriven översättning vid immigration får bättre integration. Människor som kommunicerar på sitt modersmål når bättre fram med sitt budskap.

För att skapa en efterfrågan av språktjänster som översättning, lokalisering, tolkning och språkinlärning så måste vi veta vad som genererar behovet. Vi måste ha en positiv inställning till utveckling av produkter och tjänster som genererar intäkter till den egna branschen. Vi måste uppmana våra politiker att fortsätta stöda språkstöd för våra invandrare och att de ska undvika att använda engelska i internationella debatter där tolktjänster erbjuds.

För att kunna sälja, till en ofta ganska oinformerad (eller rent av ointresserad) kundkrets, måste vi också kunna argumentera för den. Och det är här som statistik och siffror kommer in....

På ELIA Networking Days i Stockholm, 13-14 maj, presenterade Ingel Bel Habib, fil doktor och frilansande forskare, resultatet av sin rapport att flerspråkighet ger exportfördelar. Rapporten är inte ny, den publicerades första gången i juli 2010, men Ingela har nyligen låtit översätta den till engelska för att nå ut till en bredare publik.

Det hon har lyckats visa är att flerspråkighet och ekonomisk konkurrenskraft är nära knutna till varandra. Studien visar att svenska SMF-företag endast använder sig av 3 marknadsspråk, främst engelska. Tyska SMF använder sig av flest marknadsspråk, upp till 12 stycken, medan franska SMF använder omkring 8 språk. Här kan vi tala om en svensk kompetensparadox. Trots att Sverige har en högre andel flerspråkiga i befolkningen än Tyskland och Frankrike använder sig svenska SMF av ett litet antal marknadsspråk, vilket begränsar exportgeografin till Europa, främst Norden. Färre marknadsspråk gör således Sveriges export mer sårbar och hämmar exportutvecklingen.

En annan slutsats från studien, tvärtemot vad många tror, är att engelska INTE räcker i affärsförbindelser. I själva verket var andelen företag som deklarerar att de har gått miste om exportkontrakt på grund av en språkbarriär betydligt högre i Sverige (20%) än i Danmark (4%), Tyskland (8%) och Frankrike (13%).

Kanske var inte detta den mest briljerande presentationen på konferensen, och det ställdes en del kritiska motfrågor om trovärdigheten i rapporten. Men kom ihåg att siffror är bara siffror, i alla fall så länge som man inte kan förvandla dem till något mer gripbart.

Argumenten som du kan skapa utifrån den data som finns i Ingelas rapport är dock slående - tänk att kunna gå in hos en kund och säga: Är du medveten om att 20% av svenska företag uppger att de förlorat exportkontrakt på grund av språkbarriärer - vill du ha hjälp att undvika det? Antagligen ett mycket mer intressant sätt att starta en affärsdiskussion än att fråga: Behöver ni översättning?

Ta chansen och använd all data och statistik som finns tillgänglig och skapa en egen historia - krydda med lite känslor - så är jag säker på att konversationen lyfts till ett mer intressant plan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar