fredag 26 augusti 2011

Kritisk samhällsinformation anförtros åt Google Translate

I en intressant kartläggning gjord av språkföretaget Semantix framgår att 49 av Sveriges 290 kommuner helt saknar översättningar av relevant samhällsinformation på sina hemsidor. Och så många som var fjärde hemsida har ingen information på de vanligaste utomeuropeiska invandrarspråken.

Detta trots att 25 % av Sveriges befolkningen är första eller andra generationens invandrare och att cirka 15 % av befolkningen är födda utomlands, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Vidare visar kartläggningen att 169 av kommunerna som trots allt har översatt information på sina hemsidor har förlitat sig på maskinöversättning - till övervägande del av Google Translate.

Google Translate är ett fantastiskt verktyg för att få en allmän förståelse av information skriven på ett obekant språk. Och ofta fungerar det riktigt bra - min egen blog överförs till exempel oftast galant till engelska. Men vi har alla sett roliga exempel på när översättningen inte blir så bra och ibland blir resultatet riktigt dråpligt. Att svenska kommuner (och säkert andra med dem) använder detta verktyg (utan post editing) för samhällskritisk information är alarmerande. Man kan fråga sig vem som ska stå som ansvarig om informationen som går ut via kommunernas hemsidor blir feltolkad på grund av oklar översättning. Och dessutom saknar Google Translate stöd för några av de vanligaste svenska invandrarspråken som somaliska, bosniska och tigrinja.

Den nya svenska språklagen från 2009 gör gällande att svenska är huvudspråket i offentlig verksamhet och att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Språkrådet rekommenderar att begripligheten även ska innefatta ett mångfaldsperspektiv, så att inte bara svenska utan även andra språk och olika representationsformer ska användas med hänsyn till medborgarnas kommunikativa och språkliga behov.

Flera kommuner, som Alingsås och Skellefteå, har reagerat på Semantix kartläggning och har kommenterat i sina respektive lokaltidningar.


Det verkar för mig som om svenska kommuner har långt kvar innan man uppfyller medborgarnas språkliga behov. Men förhoppningsvis bidrar den mediala uppmärksamheten till bot och bättring och genererar mer översättningsuppdrag till professionella översättare och översättningsföretag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar