söndag 15 juli 2012

Positiv inställning till flerspråkighet inom EU

Inom EU talas många språk, långt fler än de 23 
officiellt erkända. Här talas också mer än 60 
inhemska regionala språk, minoritetsspråk samt 
många icke-inhemska språk som talas av olika 
invandrargrupper. EU har förbundit sig att skydda
denna språkliga mångfald och främja kunskaper i
språk, på grund av orsaker som kulturell identitet,
social integration och sammanhållning. Men också
eftersom flerspråkiga medborgare har bättre 
förutsättningar att dra nytta av de ekonomiska, utbildningsmässiga och yrkesmässiga 
möjligheter som skapas genom ett integrerat Europa

EU uppmanar alla medborgare att vara flerspråkiga med det långsiktiga målet att varje 

medborgare har praktiska färdigheter i minst två språk utöver sitt modersmål.

Nu publiceras Special Eurobarometer 386, en rapport som baseras på en undersökning 
utförd i de 27 medlemsstaterna i EU under våren 2012. Drygt 26 000 respondenter från 
olika sociala och demografiska grupper intervjuades personligen, i hemmet, på sitt eget 
modersmål.

Från rapporten kan man hämta mycket intressant statistik, nedan följer ett axplock:
 • I enlighet med EUs befolkning är det mest talade modersmålet tyska (16%), följt
  av italienska och engelska (13% vardera), franska (12%), därefter spanska och
  polska (8% vardera).
 • För majoriteten av européerna är modersmålet ett av de officiella språken i det
  land där de bor.
 • Drygt hälften av européerna (54%) kan hålla en konversation på minst ett
  ytterligare språk, en fjärdedel (25%) kan tala minst ytterligare två språk och
  en av tio (10%) är förtrogna i minst 
  tre.
 • Nästan alla respondenter i Luxemburg (98%), Lettland (95%), Nederländerna
  (94%), Malta (93%), Slovenien och Litauen (92% vardera) och Sverige (91%)
  säger att de kan 
  tala minst ett språk utöver sitt modersmål.
I undersökningen ställdes också flera direkta frågor om vad översättning har för roll
för 
olika delar av samhället och hur man förhåller sig till undertextning i jämförelse
med dubbning. 
 • Européer medger att översättning spelar en viktig roll i en rad olika områden i
  hela samhället, särskilt i utbildning och lärande (76%) och hälsa och säkerhet
  (71%).  
  Man uppfattar översättning som viktigt för att söka jobb (68%), få nyheter om händelser i resten av världen (67%), delta i eller få information om
  EUs verksamhet (60%), tillgång till offentliga tjänster (59%) eller för att njuta
  av 
  fritidsaktiviteter såsom TV, film och läsning (57%).
 • Drygt två av fem (43%) säger att översättningen spelar en viktig roll i deras vardag,
  knappt en av sex (16%) anser att det är mycket viktigt medan (30%) säger att
  översättningen inte spelar någon roll för dem i deras vardag.

 • Mer än två av fem (44%) föredrar undertexning framför dubbning när man tittar
  på utländska filmer eller TV-program.
Inom EU har vi en mycket positiv inställning till flerspråkighet. 88% av européerna
anser att det är mycket användbart att kunna andra språk än sitt modersmål och
nästan alla (98%) anser att kunskaper i  främmande språk är viktigt för deras barns
framtid.


För översättningsbranschen tolkar jag detta som positiva nyheter och att det bekräftar 
andra trovärdiga källor att behovet av tolk- och översättningstjänster kommer att 
fortsätta att öka även i framtiden.