onsdag 24 oktober 2012

Ett föredöme för sin egen tjänst

Anders Uddfors, Semantix
Under hösten passar många företag på att anordna konferenser och kick-offer för sina medarbetare och kunder. Semantix, ett av Sveriges största tolk- och översättningsföretag, är inget undantag.

I början av oktober arrangerade Semantix sin egen interna företagskonferens med samtliga medarbetare inbjudna, från Sverige, Norge och Finland. Medarbetarna har olika nationaliteter och med olika nivåer av förståelse för varandras språk och inte heller engelska är nödvändigtvis ett språk som är gemensamt. Och som varande en stor och viktig leverantör av tolktjänster bestämdes att öppningstalet av VD Anders Uddfors skulle ske på hans modersmål - svenska. Och till sin hjälp, för att göra sig förstådd hos alla medarbetare, användes konferenstolkar.

En liten fågel viskade i mitt öra att aldrig hade Anders låtit så inspirerad, och varit så lätt att förstå. Och att samtliga medarbetare hade blivit inspirerade och kunnat ta till sig företagets visioner och ambitioner. Bravo!

Såhär borde fler svenska, och andra nordiska, företagsledare agera! För att inte tala om våra politiker. Att välja att inte kommunicera på sitt modersmål, oavsett hur duktig man är på engelska, gör att man säger vad man kan - inte vad man vill. Det är lätt att tappa nyanser och de exakta ordvalen som är så viktiga.

Språkföretag i Norden, måna om att bibehålla efterfrågan på era egna tjänster - jag uppmanar er till större samverkan. Kanske kan man gemensamt påverka politiker att fortsätta använda de språk som vi har begåvats med och därmed ge möjlighet för professionella tolkar att överföra kommunikationen från avsändarens modersmål till mottagarens modersmål. Annars riskerar vi att underminera värdet av våra egna tjänster och förlora utvecklingen av viktig terminologi i våra nordiska språk som talas av så få.


Se tidigare bogginlägg: "The Interpreter"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar