söndag 19 maj 2013

Är det rätt av kommuner att konkurrera med privata tolk- och översättningsföretag?


Fem kommuner i Västra Götaland (note to my readers in English: it is not West Bengal but a region in western Sweden) har gått ihop och bildat en gemensam tolkförmedling, istället för att som tidigare upphandla tolktjänsterna med privata aktörer. Detta, vill jag påstå, snedvrider konkurrensen utan någon som helst garanti för ökad kvalitet på tjänsterna.

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst startades i april och ska förse Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Mariestads kommuner med tolktjänster. Kommunerna handlade tidigare upp tjänsterna av privata företag, men har tyckt  att kvaliteten på tjänsterna de köpt har varit för dåliga. Därför väljer man nu att utföra tjänsterna själva.

Vart ska det här leda?
Situationen har bland annat uppmärksammats av nybildade branschorganisationen Almega Språkföretagen, där flera av de största privata tolkföretagen är medlemmar. Ordförande Hans-Peter Lindqvist, tycker att det är en tråkig utveckling att privata företag inte får möjlighet att delta i en upphandling.
– Det är som att vrida klockan tillbaka - säger han i en intervju för Svenskt Näringsliv - och det gagnar inte kvalitén. När fler får vara med och konkurrera om uppdragen skapas en mångfald och det ökar kvalitén på tjänsterna, menar Hans-Peter Lindqvist.

– Språkbranschen omsätter drygt två miljarder kronor per år i Sverige och kommunerna är en jätteviktig uppdragsgivare. I Göteborgsregionen finns många språkföretag som kommer att få det väldigt jobbigt.

Jag vet att saken har prövats vid tidigare tillfälle och rent juridiskt gör kommunerna inget fel, så länge de inte säljer sina tolktjänster utanför kommungränserna. Syftet med den kommunala tolkförmedlingen är att kvaliteten på de utförda tjänsterna ska bli bättre, men det är jag ytterst tveksam till att de blir. Anledningen till att man inte har varit nöjd med tidigare leverantörer beror troligen på själva upphandlingsunderlaget - kunskapen hos upphandlande myndigheter är generellt för låg. Samma problem ser vi på upphandlade översättningstjänster och där Kammarkollegiet nyligen har fått ta emot kritik både från branschutövare och kunder på grund av för dålig kvalitet på utförda översättningsuppdrag. Och till synes väljer man att inte vidta några åtgärder (avsteg från turordning t ex.).

Men det har alltid varit svårt att mäta vad som är en väl utförd tolktjänst eller hur en korrekt översatt text ska se ut - så därför blir det tyvärr i slutänden oftast lägsta pris som blir avgörande, en mycket tråkig utveckling som riskerar att ge dåligt anseende för hela språkbranschen. Branschen måste ta ett eget ansvar för att förhindra en utarmning av värdet av den egna tjänsten.

Anders Uddfors är VD för Semantix, Sveriges största tolk- och översättningsföretag, och också vice ordförande i Almega Språkföretagen och han menar att problemet också beror på att det finns för få kvalificerade tolkar (och översättare).  – Vi måste verka för att fler tolkar utbildas och auktoriseras av Kammarkollegiet. Det är på det området vi behöver hjälpas åt och sätta in stöten för att öka kvalitén, säger Anders.

Ibland när jag funderar över den negativa utvecklingen inom språkbranschen i Sverige kan jag inte låta bli att fundera på om det också delvis beror på att myndigheternas slutkunder ofta är en lågt prioriterad grupp i allmänhet.....?

Läs Svenskt Näringslivs artikel här: Kommuner konkurrerar ut tolkföretag

måndag 6 maj 2013

Att kvittra eller inte kvittra, det är frågan?

Har du liksom många andra funderat på att börja Twittra? Hur fungerar det egentligen och vad bör man tänka på? Hur kommer man igång?

Som en direkt följd av intresset för Twitter under SFÖ-konferensen erbjuds nu en halv dags utbildning för alla som vill lära sig mer om Twitter och hur man kan använda detta sociala media för att marknadsföra sig, hitta nya kunder och samarbetspartners samt att få hjälp i sitt dagliga arbete. Fokus kommer att ligga på översättarens och översättningsföretagens vardag men vem som helst är välkommen att anmäla sig.

Ur innehållet:

  • Introduktion, statistik och historik
  • Kom igång - hur skapar man ett konto
  • Hitta dina följare
  • Vem vill följa dig
  • Följ ämnen (hashtags)
  • Att nätverka
  • Formulera din Twitter-strategi
  • Verktyg som underlättar
  • Och så det där lilla extra....

Kursen innehåller en blandning av teori och praktik och deltagarna uppmanas att ta med sig en egen dator, iPad, smart phone eller liknande. Kursen avslutas med gemensam lunch för den som önskar (på egen bekostnad).

Förbered dig på en intensiv, interaktiv och rolig förmiddag!

Kursdatum: 30 maj, 09:00 - 12:00
Plats: Lindetorpsvägen 17, 3 tr, Johanneshov
Kursavgift: 975:- per person + moms
Rabatt: SFÖs medlemmar erbjuds 10% rabatt på kursavgiften

Anmälan: Sker via e-post till anne-marie@inkrea.se med "Twitter-skola" i ämnesraden. Notera att antalet platser är begränsat till 10, först till kvarn gäller....

Anmälan är bindande, avbokning sker kostnadsfritt fram till 14 dagar före utbildningsdatum, därefter debiteras full kursavgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare.