torsdag 11 juli 2013

Att twittra är nyttigt!

I våras fick jag möjlighet att hålla en inspirationsföreläsning på SFÖs konferens i Göteborg, om att Twittra. Ett hundratal personer deltog i föreläsningen och med stor glädje kunde jag se flera nykläckta "kvittrande" översättare bland mina följare de närmaste timmarna och dagarna efter föreläsningen.

De mer erfarna kvittrarna i publiken, och runt om i världen, deltog aktivt med kommentarer och "retweets" som man kunde följa via #SFOE13.

Vi myntade tillsammans den nya "hashtaggen" #OVST som förhoppningsvis kommer att användas flitigt bland svensktalande översättare, av översättningsföretag och andra som vill kommunicera med målgruppen. Twitter är ett fantastiskt forum för resurs- och erfarenhetsutbyte.

Jag vill rikta ett stort TACK till Mats Dannewitz Linder som skrivit en trevlig sammanfattning av min föreläsning och som publicerats i senaste numret av Facköversättaren. Vill du läsa Mats referat på nätet kan du göra det här. Vill du följa honom på Twitter så gör du det genom @matsdlinder.

Kviddevitt, kviddevitt :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar