tisdag 20 augusti 2013

Att kunna förstå och att göra sig förståddI en debattartikel i Dagens Nyheter idag tar Språkrådets chef Ann Cederberg upp den viktiga frågan om rätten till kompetenta tolkar ur ett demokratiperspektiv. Äntligen!

I Sverige är cirka 25 % av befolkningen av ickesvensk härkomst med ett annat modersmål än svenska. Av tradition erbjuds stort språkligt stöd i form av hemspråksundervisning, översättning och tolkning. Men behovet av översättning och tolkning innebär ofta problem för myndigheter och kommuner, och kvaliteten kan brista. I det svenska multinationella samhället måste allt större mängd texter översättas och allt fler samtal och möten måste tolkas.

Ann Cederberg lyfter fram upphandlingsreglerna (LOU) som ett av de största problemen – att reglerna gör att man i stor utsträckning skriver avtal med den aktör som erbjuder lägst pris utan att ta hänsyn till kvalitet och leveranssäkerhet av beställd tjänst. Delvis har Ann rätt, många upphandlingsunderlag lämnar mycket övrigt att önska och det öppnar upp för fri tolkning och kreativa prislösningar. Kvalitet borde viktas minst lika mycket som priset. Men hur ska man mäta kvalitet för tolk- och översättningstjänster? Det har diskuterats så länge som jag varit i branschen – så den problematiken är nog inte löst i en handvändning.

Ann Cederberg nämner också att ett krav på att tolkar och översättare är auktoriserade skulle borga för en bättre rättsäkerhet men detta ställer jag mig dock tveksam till. Syfte och användningsområde måste avgöra vilken kompetens tolken eller översättaren ska ha. För ämnesspecifika texter ger till exempel branscherfarenhet och utbildning ofta bättre kvalifikationer än en auktorisation.

Jag är helt enig med att grunden för demokrati är medinflytande. Och att grunden för medinflytande är språket – det ska vara en mänsklig rättighet att kunna förstå och att göra sig förstådd.

Jag hoppas att detta bara är början till en intressant debatt och att organisationer som FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer), SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och Språkföretagen gemensamt med våra översättningsinstitutioner hos lärosätena mer aktivt verkar för att påverka synen på tolk- och översättningstjänster. En diskussion som också bör handla om tolkars och översättares villkor och vad medborgarna kan förvänta sig i korrekt översatt och professionellt tolkad information i kontakter med svenska kommuner och myndigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar