söndag 16 november 2014

Undersättning och Övertolkning

Maria Sjöström Gisslén
Den 20 november anordnar EU-kommissionen ett seminarium med rubriken "Undersättning och Övertolkning - Kvalitetssäkring av tolk- och översättartjänster. 

Som anlitad konferensarrangör har jag haft stor inblick i det massiva förberedelserna och det hårda arbete som ligger bakom seminariet. 

Initiativet har tagits av Maria Sjöström Gisslén, översättare och språkhandläggare på EU-kommissionen i Stockholm. För att få inspiration och inspel från branschen har Maria engagerat en stor arbetsgrupp med representanter från inte mindre än 11 relaterade organisationer, där i bland Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), Språkföretagen, Föreningen Auktoriserade translatorer (FAT), Rättstolkarna, Internationella konferenstolkförbundet (AIIC) och Terminologicentrum (TNC).

Syftet med seminariet är att ge information om, och diskutera frågeställningar kring, tolk- och översättartjänster, med fokus på kvalitet. Talarna representerar de olika yrkesgrupperna inom branschen och dessa kommer att ge smakprov på en rad olika arbetsområden. Målgruppen är i första hand beslutsfattare, beställare och upphandlande myndigheter som kommer i kontakt med, eller är i behov av, tolk- och översättartjänster. 

Intresset för seminariet har varit mycket stort och de 150 platserna blev snabbt uppbokade, men för att så många som möjligt ska kunna ta del av seminariet kommer det att webbsändas.


Seminariet äger rum i en tid då språkbranschen för en gångs skull är i rampljuset, på gott och ont. Sällan har vi sett ett så stort intresse i media för vår förhållandevis lilla - om än så oerhört viktiga - bransch. Vi har nyligen kunnat följa diskussioner som det kritiserade budgetförslaget att dra in bidraget till Terminologicentrum och om hur Stockholms läns landsting ger ut broschyr med obegriplig text på farsi och arabiska. Den senaste stormen handlar om Migrationsverket och användningen av de omdiskuterade språkanalyserna som underlag för eventuella avvisningsbeslut.

Låt oss hoppas att seminariet den 20 november ger media ett något mer positivt perspektiv på språkbranschen och att det hjälper oss att få ökad förståelse för hur oerhört viktigt det är att tal och text, tolkas respektive översätts, på ett professionellt sätt av professionella aktörer. Och att offentliga upphandlingar i framtiden premierar god kvalitet framför lågt pris. 

fredag 10 oktober 2014

Översättning - bara nyhet när det blir fel!

Så har det hänt igen - översättning har hamnat på löpsedeln! 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och SvD och flertalet av Sveriges landsortstidningar har uppmärksammat vikten av översättning. Men, dessvärre inte för rätt anledning. Inte för att man har lyckats nå ut till en stor målgrupp av människor med viktigt information! Inte heller för att man framgångsrikt har etablerat sitt företag på en internationell marknad tack vare sitt lokaliserade marknadsmaterial! Och, för all del, inte heller för att man har lyckats spara hundratals liv för att man har översatt kritisk information om hur man kan skydda sig mot Ebola!

Nej, översättning hamnar bara på löpsedeln när något går fel - när något eller någon i processen har misslyckats eller när översättningen är exceptionellt dålig.

Broschyr från Stockholm läns landsting
Det senaste fallet är inte unikt på något sätt utan beror på ett ofta förekommande fel. Stockholms läns landsting har översatt en broschyr till ett antal språk om hur man väljer tandläkare. Två av språken är farsi och arabiska som skrivs från höger till vänster. Vid sättning av texten (DTP) har programvaran som leverantören använt troligen inte kunnat hantera detta, utan även dessa två språk har blivit justerade från vänster till höger, liksom de övriga sex språken. Jag kan inte avgöra kvaliteten rent språkligt men det behövs inte ett proffs för att förstå att resultatet blir i princip oläsligt.

Vad som är uppenbart är att det finns en stor okunskap i hanteringen av flerspråkig kommunikation. Översättningsföretag är proffs på detta och bör anlitas hela vägen till slutprodukten. Även om en kund väljer att lägga ut DTP och färdigställande av broschyren på annan leverantör, t ex en reklambyrå (som troligen skett på Stockholms läns landsting) så måste broschyren korrekturläsas av översättare eller annan lingvist som har hög kunskap i respektive språk. Då hade detta aldrig hänt!

Tyvärr ger fall som detta mycket negativ publicitet till översättningsbranschen, trots att översättningen från början troligen var alldeles utmärkt. I många fall får översättningsföretaget inte ens chansen att påverka hur den slutliga broschyren, hemsidan, användarmanualen eller reklamskylten kommer att se ut.

Om det nu var för att spara pengar som man underlät sig att skicka broschyren på korrekturläsning innan tryck så kan vi fråga oss - vad kostar det inte att trycka om hela broschyren? Och för att inte tala om vad den negativa publiciteten gjort för förtroendet för Stockholms läns landsting?

Ett uttryck i vår bransch är att översättning liknas vid toalettpapper - det är bara viktigt när det inte finns där!
Jag vill lägga till att vi också blir väldigt upprörda när toalettpappret inte håller tillräckligt bra kvalitet...
lördag 4 oktober 2014

Dags att åka på konferens

Quote: Claire Cox, freelance translator, cctranslations.co.uk
Bilden talar för sig själv!

Ganska ofta i min roll som konsult och föreläsare träffar jag på företag och översättare som inte avsätter en budget för konferenser och vidareutbildningar. Det förvånar mig - för självklart är deltagande i konferenser av stort värde. Det är här vi nätverkar, skapar nya kontaktytor, lär oss om det senaste trenderna om vår bransch och tar del av detaljerad information om nya funktionaliteter som erbjuds i de programvaror som vi är beroende av i vår dagliga verksamhet.

Bestäm dig för vilket syfte ditt deltagande i en viss konferens har - är du där för att lära dig, marknadsföra dina tjänster, köpa tjänster eller en kombination av alla tre? Vill du marknadsföra dina tjänster så ska du förstås gå på konferenser som dina kunder deltar i och ska du köpa tjänster så får du hitta konferenserna som dina leverantörer går på.

Många av konferenserna för översättningsvärlden vänder sig till en internationell publik medan andra arrangeras på lokalt språk för lokala deltagare.

Förra veckan föreläste jag på ATC Conference 2014, vilket är en konferens som arrangeras årligen av brittiska ATC (Association of Translation Companies). I år var temat "The Language Industry, a world of opportunities"och programmet erbjöd en blandning av presentationer, produktdemonstrationer, workshops och utbildningar som främst riktade sig mot översättningsföretag. Höjdpunkten var huvudtalaren Jack Welder från Smartling som berättade hur han har använt sina lärdomar i US Air Force i sitt företagande. Jack är verkligen en sann entreprenör! Ett annat utmärkt bidrag kom från Jost Zetzsche från International Writers Group LLC som också är medförfattare av boken "Found in Translation".

Nu är jag på väg till Elia ND, Toscana, 5-7 oktober för att prata om Sociala Medier. Elia (The European Language Industry Association) anordnar två konferenser om året och man riktar sig främst till översättningsföretag i Europa. Elias konferenser är vanligtvis mycket välarrangerade med en öppen och trevlig atmosfär där alla tycker om att dela med sig av sina erfarenheter.

Därefter i mitt konferensprogram ligger TTT Conference i Bled, Slovenien, där jag ska introducera Twitter för Balkans översättningsföretag och översättare. Bakom konferensen ligger företaget Iolar och den arrangeras för andra gången.

Vill man resa lite längre kan man med fördel ta sig till Vancouver, Kanada, och Localization World. Localization World är den största konferensen för branschen och turnerar med sitt program tre gånger om året till Asien, Europa och och Nordamerika

Sist men inte minst vill jag påminna om att det är hög tid att anmäla sig till NTIF 2014 - The Nordic Translation Industry Forum - som är min egna konferens som jag nu tillsammans med min partner Cecilia Enbäck från Translator Scandinavia arrangerar för fjärde gången.

Är du frilansöversättare och behöver fler argument för att lägga till en rad i budgeten för utbildning och konferensen till nästa år rekommenderar jag att du läser detta bloginlägg av Claire Cox.

Jag hoppas att träffa på dig i vimlet!måndag 29 september 2014

Hieronymusdagen 2014


Den 30 september firar översättare runt om i världen Hieronymusdagen. Hieronymus är mest känd för att ha översatt Bibeln från grekiska och hebreiska till latin och han är skyddshelgon för översättare och också bland annat bibliotekarier och studenter.I Sverige uppmärksammas dagen i år bland annat i Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå med aktiviteter som samordnas mellan SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer). Även Semantix AB är delaktig i evenemanget i Stockholm och WordFinder Software AB har skänkt pris som ska delas ut i Göteborg. Flera spännande föreläsare kommer att bidra till programmet på respektive ort.

I Danmark anordnar Köpenhamns Universitet en workshop med rubriken Bæredygtig oversættelse - Kvalitet i oversættelsen. Workshopen är tyvärr fullbokad men man kan följa diskussionerna på Twitter genom #hieronymus2014.

Jag väljer att åka västerut till Göteborg och ser fram emot en eftermiddag på Villa Belpark i Slottsskogen (eller Råttskogen som jag trodde att det hette när jag var liten) där jag bland annat ska återknyta bekantskapen med Ingela Bel Habib som jag senast träffade på Elia ND i Stockholm, 2011.torsdag 19 juni 2014

GLAD MIDSOMMAR

Hör upp!
Det är hög tid att förbereda sig inför morgondagens Midsommarfirande.

Jag hoppas att vädret är på allas vår sida så att alla vi som vill binda kransar, äta sillunch ute och dansa barfota runt midsommarstången kan göra det utan att bli alltför blöta.

Är du nyfiken att lära dig mer om hur vi i Sverige traditionsenligt firar denna högtid kan jag rekommendera följande länk (på engelska): Midsommar


fredag 7 mars 2014

Utblick 2014Vi är redan i slutet av Q1 2014 och många liksom jag frågar sig kanske, vart tog tiden vägen? Det är hög tid för mig att peka på trender som jag tror kommer att prägla översättningsbranschen under 2014 och framåt.

Olika kvalitet kräver olika pris
Förväntning på kvalitet styr förväntning på pris. Idag erbjuder informationssamhället oss oändlig tillgång till information. Vi accepterar att information som vi får via digitala och sociala medier inte alltid är 100 % lingvistiskt korrekt och felstavningar och grammatiska felaktigheter sväljs ner, om än med en något bitter eftersmak. Förväntningarna på att all information ska vara 100 % korrekt har minskat och därmed är vi inte heller beredda att betala fullt pris. Min förväntan på kvalitet är betydligt högre när jag läser pappersupplagan av dagstidningen än nätupplagan. Idag vill vi att information ska vara lättillgänglig vilket gör att kravet på kvaliteten blir lägre och vi förväntar oss också att priset för tillhörande tjänster ska vara lägre. Jag är säker på att vi får se att översättningsföretag i allt större utsträckning erbjuder olika pris för olika typer tjänster (läs kvalitet om du vill).

Disintermediering
Disintermediering (eller disintermediation på engelska) är ett begrepp som vi redan har stött på under 2013. Den enkla definitionen av begreppet är att man eliminerar en eller flera mellanhänder, det vill säga underleverantörer som inte tillför mervärde till slutprodukten, eller som förädlar den. Den här trenden är starkt kopplad till min första trend, det vill säga att den framförallt drivs av prispressen som kunder utövar på sina leverantörer. Leverantören kan, istället för att direkt överföra kravet på lägre priser på sina respektive underleverantörer, söka nya arbetssätt för att minska kostnaderna och bibehålla marginalerna trots minskad intäkt per enhet. Överfört till vår bransch åstadkommer man detta genom att översättningsföretag (eller slutkunder) vänder sig direkt till frilansöversättare istället för att nå dessa via ett mindre lokalt översättningsföretag. Det som i första hand möjliggör detta är teknik - ny smart teknik som tar bort dyra manuella steg i projektledning och skapar enkla kontaktytor mellan översättningsföretag och översättare.

Teknik, teknik, teknik
Teknik är förutsättningen för att kunna vara konkurrenskraftig. Den som bäst kan utnyttja tillgänglig teknologi kommer att stå som vinnare i längden. Detta gäller såväl stora översättningsföretag som frilansande översättare. Tekniken kommer också att introduceras i andra traditionella språktjänster som till exempel tolkning. Men med tekniken kommer också krav på anpassning, fler och fler kunder vänjer sig vid och accepterar en mindre personlig dialog, elektroniska gränssnitt för beställning, leverans och offertförfrågningar. När tekniken kommer in som en distansering blir kunden än mer benägen att jämföra pris och utbud mellan olika leverantörer. För att bibehålla en bra relation till sina kunder blir behovet av att förflytta frontlinjen (försäljningen) inåt organisationen. Alla i företaget, bokstavligen alla, bär ett ansvar för att stå för god kundservice och bygga långsiktiga relationer till kunden.

Lagarbete framför soloflygning
Ensam är inte stark längre! Speciellt inte inom morgondagens försäljning. Starkt kopplat till ovanstående påstående kan inte en ensam säljare stå ansvarig gentemot våra mer och mer informerade och kompetenta kunder. Försäljning blir en laginsats och säljarens roll utvecklas till att inte bara vara ansvarig över säljprocessen utan också för alla individer som bidrar till att slutkunden får en bra erfarenhet och leverans enligt överenskommelse.

Diversifiering och partnerskap
Alla kan inte sälja allt till alla längre - borta är den tiden då "vi översätter alla texter till alla språk" var det bäst säljande argumentet för de flesta översättningsföretag. När en kund vänder sig till en leverantör är 57% av köpbeslutet redan fattat. Och beslutet är fattat med hjälp av lättillgänglig information om de olika leverantörer som kunden tror kan leverera vad han eller hon efterfrågar. För att stå ut i konkurrensen måste översättningsföretag idag sälja exakt det som kunden efterfrågar, på det sättet som kunden önskar köpa, inom det ämnesområdet som efterfrågas och till det pris som kunden är beredd att betala. Och kan man inte erbjuda det som efterfrågas, då är det hög tid att påbörja ett samarbete med någon som kan. Antingen man är frilansande översättare eller stort internationellt översättningsföretag så är kundens totalupplevelse det viktigaste - kan du hjälpa kunden att lösa hans eller hennes problem, då blir du en hjälte.

Globalisering stärker behovet av det lokala
Jag är övertygad om att globalisering stärker behovet av band till det lokala. Detta gäller i högsta grad tillgänglighet till lokalt språk - aldrig har så stora volymer efterfrågats till så många olika språk. Men jag tror också att det driver fram ett behov av lokala aktiviteter. Som ett exempel på det, i vår bransch, kompletteras de stora globala, internationella konferenserna med fler och fler lokala eller regionala sammankomster. Under 2013 såg många nya mindre konferenser dagens ljus, i Rumänien, Tyskland och Kroatien, och många fler tror jag poppar upp under 2014.

Väl mött på någon av 2014 års översättningskonferenser, globalt eller lokalt :)