fredag 7 mars 2014

Utblick 2014Vi är redan i slutet av Q1 2014 och många liksom jag frågar sig kanske, vart tog tiden vägen? Det är hög tid för mig att peka på trender som jag tror kommer att prägla översättningsbranschen under 2014 och framåt.

Olika kvalitet kräver olika pris
Förväntning på kvalitet styr förväntning på pris. Idag erbjuder informationssamhället oss oändlig tillgång till information. Vi accepterar att information som vi får via digitala och sociala medier inte alltid är 100 % lingvistiskt korrekt och felstavningar och grammatiska felaktigheter sväljs ner, om än med en något bitter eftersmak. Förväntningarna på att all information ska vara 100 % korrekt har minskat och därmed är vi inte heller beredda att betala fullt pris. Min förväntan på kvalitet är betydligt högre när jag läser pappersupplagan av dagstidningen än nätupplagan. Idag vill vi att information ska vara lättillgänglig vilket gör att kravet på kvaliteten blir lägre och vi förväntar oss också att priset för tillhörande tjänster ska vara lägre. Jag är säker på att vi får se att översättningsföretag i allt större utsträckning erbjuder olika pris för olika typer tjänster (läs kvalitet om du vill).

Disintermediering
Disintermediering (eller disintermediation på engelska) är ett begrepp som vi redan har stött på under 2013. Den enkla definitionen av begreppet är att man eliminerar en eller flera mellanhänder, det vill säga underleverantörer som inte tillför mervärde till slutprodukten, eller som förädlar den. Den här trenden är starkt kopplad till min första trend, det vill säga att den framförallt drivs av prispressen som kunder utövar på sina leverantörer. Leverantören kan, istället för att direkt överföra kravet på lägre priser på sina respektive underleverantörer, söka nya arbetssätt för att minska kostnaderna och bibehålla marginalerna trots minskad intäkt per enhet. Överfört till vår bransch åstadkommer man detta genom att översättningsföretag (eller slutkunder) vänder sig direkt till frilansöversättare istället för att nå dessa via ett mindre lokalt översättningsföretag. Det som i första hand möjliggör detta är teknik - ny smart teknik som tar bort dyra manuella steg i projektledning och skapar enkla kontaktytor mellan översättningsföretag och översättare.

Teknik, teknik, teknik
Teknik är förutsättningen för att kunna vara konkurrenskraftig. Den som bäst kan utnyttja tillgänglig teknologi kommer att stå som vinnare i längden. Detta gäller såväl stora översättningsföretag som frilansande översättare. Tekniken kommer också att introduceras i andra traditionella språktjänster som till exempel tolkning. Men med tekniken kommer också krav på anpassning, fler och fler kunder vänjer sig vid och accepterar en mindre personlig dialog, elektroniska gränssnitt för beställning, leverans och offertförfrågningar. När tekniken kommer in som en distansering blir kunden än mer benägen att jämföra pris och utbud mellan olika leverantörer. För att bibehålla en bra relation till sina kunder blir behovet av att förflytta frontlinjen (försäljningen) inåt organisationen. Alla i företaget, bokstavligen alla, bär ett ansvar för att stå för god kundservice och bygga långsiktiga relationer till kunden.

Lagarbete framför soloflygning
Ensam är inte stark längre! Speciellt inte inom morgondagens försäljning. Starkt kopplat till ovanstående påstående kan inte en ensam säljare stå ansvarig gentemot våra mer och mer informerade och kompetenta kunder. Försäljning blir en laginsats och säljarens roll utvecklas till att inte bara vara ansvarig över säljprocessen utan också för alla individer som bidrar till att slutkunden får en bra erfarenhet och leverans enligt överenskommelse.

Diversifiering och partnerskap
Alla kan inte sälja allt till alla längre - borta är den tiden då "vi översätter alla texter till alla språk" var det bäst säljande argumentet för de flesta översättningsföretag. När en kund vänder sig till en leverantör är 57% av köpbeslutet redan fattat. Och beslutet är fattat med hjälp av lättillgänglig information om de olika leverantörer som kunden tror kan leverera vad han eller hon efterfrågar. För att stå ut i konkurrensen måste översättningsföretag idag sälja exakt det som kunden efterfrågar, på det sättet som kunden önskar köpa, inom det ämnesområdet som efterfrågas och till det pris som kunden är beredd att betala. Och kan man inte erbjuda det som efterfrågas, då är det hög tid att påbörja ett samarbete med någon som kan. Antingen man är frilansande översättare eller stort internationellt översättningsföretag så är kundens totalupplevelse det viktigaste - kan du hjälpa kunden att lösa hans eller hennes problem, då blir du en hjälte.

Globalisering stärker behovet av det lokala
Jag är övertygad om att globalisering stärker behovet av band till det lokala. Detta gäller i högsta grad tillgänglighet till lokalt språk - aldrig har så stora volymer efterfrågats till så många olika språk. Men jag tror också att det driver fram ett behov av lokala aktiviteter. Som ett exempel på det, i vår bransch, kompletteras de stora globala, internationella konferenserna med fler och fler lokala eller regionala sammankomster. Under 2013 såg många nya mindre konferenser dagens ljus, i Rumänien, Tyskland och Kroatien, och många fler tror jag poppar upp under 2014.

Väl mött på någon av 2014 års översättningskonferenser, globalt eller lokalt :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar