fredag 10 oktober 2014

Översättning - bara nyhet när det blir fel!

Så har det hänt igen - översättning har hamnat på löpsedeln! 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och SvD och flertalet av Sveriges landsortstidningar har uppmärksammat vikten av översättning. Men, dessvärre inte för rätt anledning. Inte för att man har lyckats nå ut till en stor målgrupp av människor med viktigt information! Inte heller för att man framgångsrikt har etablerat sitt företag på en internationell marknad tack vare sitt lokaliserade marknadsmaterial! Och, för all del, inte heller för att man har lyckats spara hundratals liv för att man har översatt kritisk information om hur man kan skydda sig mot Ebola!

Nej, översättning hamnar bara på löpsedeln när något går fel - när något eller någon i processen har misslyckats eller när översättningen är exceptionellt dålig.

Broschyr från Stockholm läns landsting
Det senaste fallet är inte unikt på något sätt utan beror på ett ofta förekommande fel. Stockholms läns landsting har översatt en broschyr till ett antal språk om hur man väljer tandläkare. Två av språken är farsi och arabiska som skrivs från höger till vänster. Vid sättning av texten (DTP) har programvaran som leverantören använt troligen inte kunnat hantera detta, utan även dessa två språk har blivit justerade från vänster till höger, liksom de övriga sex språken. Jag kan inte avgöra kvaliteten rent språkligt men det behövs inte ett proffs för att förstå att resultatet blir i princip oläsligt.

Vad som är uppenbart är att det finns en stor okunskap i hanteringen av flerspråkig kommunikation. Översättningsföretag är proffs på detta och bör anlitas hela vägen till slutprodukten. Även om en kund väljer att lägga ut DTP och färdigställande av broschyren på annan leverantör, t ex en reklambyrå (som troligen skett på Stockholms läns landsting) så måste broschyren korrekturläsas av översättare eller annan lingvist som har hög kunskap i respektive språk. Då hade detta aldrig hänt!

Tyvärr ger fall som detta mycket negativ publicitet till översättningsbranschen, trots att översättningen från början troligen var alldeles utmärkt. I många fall får översättningsföretaget inte ens chansen att påverka hur den slutliga broschyren, hemsidan, användarmanualen eller reklamskylten kommer att se ut.

Om det nu var för att spara pengar som man underlät sig att skicka broschyren på korrekturläsning innan tryck så kan vi fråga oss - vad kostar det inte att trycka om hela broschyren? Och för att inte tala om vad den negativa publiciteten gjort för förtroendet för Stockholms läns landsting?

Ett uttryck i vår bransch är att översättning liknas vid toalettpapper - det är bara viktigt när det inte finns där!
Jag vill lägga till att vi också blir väldigt upprörda när toalettpappret inte håller tillräckligt bra kvalitet...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar