söndag 16 november 2014

Undersättning och Övertolkning

Maria Sjöström Gisslén
Den 20 november anordnar EU-kommissionen ett seminarium med rubriken "Undersättning och Övertolkning - Kvalitetssäkring av tolk- och översättartjänster. 

Som anlitad konferensarrangör har jag haft stor inblick i det massiva förberedelserna och det hårda arbete som ligger bakom seminariet. 

Initiativet har tagits av Maria Sjöström Gisslén, översättare och språkhandläggare på EU-kommissionen i Stockholm. För att få inspiration och inspel från branschen har Maria engagerat en stor arbetsgrupp med representanter från inte mindre än 11 relaterade organisationer, där i bland Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), Språkföretagen, Föreningen Auktoriserade translatorer (FAT), Rättstolkarna, Internationella konferenstolkförbundet (AIIC) och Terminologicentrum (TNC).

Syftet med seminariet är att ge information om, och diskutera frågeställningar kring, tolk- och översättartjänster, med fokus på kvalitet. Talarna representerar de olika yrkesgrupperna inom branschen och dessa kommer att ge smakprov på en rad olika arbetsområden. Målgruppen är i första hand beslutsfattare, beställare och upphandlande myndigheter som kommer i kontakt med, eller är i behov av, tolk- och översättartjänster. 

Intresset för seminariet har varit mycket stort och de 150 platserna blev snabbt uppbokade, men för att så många som möjligt ska kunna ta del av seminariet kommer det att webbsändas.


Seminariet äger rum i en tid då språkbranschen för en gångs skull är i rampljuset, på gott och ont. Sällan har vi sett ett så stort intresse i media för vår förhållandevis lilla - om än så oerhört viktiga - bransch. Vi har nyligen kunnat följa diskussioner som det kritiserade budgetförslaget att dra in bidraget till Terminologicentrum och om hur Stockholms läns landsting ger ut broschyr med obegriplig text på farsi och arabiska. Den senaste stormen handlar om Migrationsverket och användningen av de omdiskuterade språkanalyserna som underlag för eventuella avvisningsbeslut.

Låt oss hoppas att seminariet den 20 november ger media ett något mer positivt perspektiv på språkbranschen och att det hjälper oss att få ökad förståelse för hur oerhört viktigt det är att tal och text, tolkas respektive översätts, på ett professionellt sätt av professionella aktörer. Och att offentliga upphandlingar i framtiden premierar god kvalitet framför lågt pris. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar